top of page

 

 

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

Okulumuz, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim ilkelerini takip etmekte ve çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak fiziksel, duygusal, dil, psiko-sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerinin zengin çevre uyarıcılarıyla desteklendiği, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitim süreci yürütmektedir.

Okulumuzda ayrıca çocuk merkezli eğitim yaklaşımları Reggio Emilia, High Scope, Waldorf, Montessori ekollerinin sentezi uygulanmakta ve çocukların özgürce doğada öğrenmeleri teşvik edilmekte, duyusal algılarını geliştirerek sosyal, fiziksel, bilişsel ve akademik gelişimini hedefleyen “Orman okulu” yaklaşımı takip edilmektedir.

24-72 aylık çocuklara yönelik olan bu program “gelişimsel” bir programdır. Çocuğun tüm gelişim alanlarının desteklenmesini esas almaktadır. Program anlayışı olarak bütüncül; programlama yaklaşımı olarak da sarmal bir programdır.

Bu genel özelliklerin yanında programın temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

•Esnektir, sarmaldır, eklektiktir, dengelidir.

•Çocuk merkezlidir, oyun temellidir.

•Keşfederek öğrenme önceliklidir.

•Yaratıcılığın gelişmesi ön plandadır.

•Günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının eğitim amaçlı kullanılması teşvik edilmektedir.

•Temalar /konular amaç değil araçtır.

•Öğrenme merkezleri önemlidir.

•Kültürel ve evrensel değerleri dikkate alır.

• Aile eğitimi ve katılımı önemlidir.

•Değerlendirme süreci çok yönlüdür.

•Özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermektedir.

Rehberlik hizmetlerine önem vermektedir.

reggio emmilia foto.jpg
montessori-egitimi-nedir-cocuk-etkinlikl
orman-okulu-1.jpg
bottom of page