top of page

HAYAL' DE İTALYANCA

italyanca.jpg

Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek artık bir zorunluluktur. Türkiye’de de yabancı dil öğrenimi son yıllarda oldukça önem kazanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde yabancı dil öğrenimi küçük yaşlara inmiştir. Bununla beraber okul öncesi dönemin çocukların öğrenme hızlarının en yüksek ve algılarının oldukça açık çağlar olduğu bilinmektedir. Yapılan pek çok araştırma erken çocukluk döneminde ikinci dil öğrenmenin faydalarını gözler önüne sermektedir.

Erken yaşta yabancı dil öğretimi çocukta düşünmeye yönelik kıvraklık ve esnekliği, dinleme yetisini ve hassasiyetini geliştirir. Aynı zamanda anadilinde anlama kabiliyetini geliştirir. Çocuğa, insanlarla daha kolay iletişim kurma olanağı sağlar. Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur. Çocuğa gelecekteki eğitim ve öğretimi için oldukça geniş dilsel öngörü kazandırır ve çocuğun gelecekteki kariyer olasılıklarında yelpazeyi genişletir.

Okulumuzda her sınıfa haftada bir ders saati olmak üzere İtalyanca dersleri verilmektedir.

bottom of page