top of page

HAYAL' DE YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA.jpg

Drama Eğitimleri Çocuklarınızın Yaratıcılığını Arttıracak!

Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. Drama ise çocuklarımızın hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlayan bir öğrenme aracıdır.  Oyun ve doğaçlamalara dayanan yaratıcı drama, çocuklarımızın sosyal iletişimini güçlendirirken hayata uyum sağlamalarını da kolaylaştırmaktadır.

Drama eğitiminin çocuklara yararları sadece bu kadar değil tabi ki. Son yılların en ilgi çeken eğitimi olan ve uzmanlar tarafından önerilen drama eğitiminin çocuklara yararları:

 • Çocuklarınızın hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır.

 • Kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirir.

 • Drama eğitimi çocuğunuzun yaratıcılığını arttırır.

 • Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.

 • Drama eğitimi almanın avantajları arasında yaparak ve yaşayarak dünyayı daha iyi tanımaları da yer alır.

 • Drama eğitimleri çocuklarınızın potansiyellerinin de ortaya çıkmasını sağlar.

 • Yaşıtlarını gözlemleme fırsatı sunar.

 • Hayal güçlerini geliştirirler.

 • Drama sayesinde çocuklarınızın estetik ve sanat algıları oluşur.

 • Drama eğitimi almanın yararları arasında kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerinin gelişmesi de vardır.

 • Drama eğitimi ayrıca farklı olay ve durumlara karşı çocuklarınızın deneyim kazanmasını sağlar.

 • İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal duyarlılık yaratır.

 • Empati yapmayı öğrenir ve olaylara başka açılardan bakma becerisini geliştirir.

 • Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.

 • Kendini eleştirmeyi öğrenir.

 • Drama eğitimi sayesinde sözsüz iletişim yönünü geliştirir.

 • Bedenin sınırlarını fark eder.

 • Doğaçlama yapma becerisi kazanır.

 • Konuşma , dinleme, okuma , yazma becerilerini geliştirerek ifade yeteneğini arttırır.

Drama eğitiminin çocuklara yararları saymakla bitmez. Hayatı ve kendini tanımayı öğreten drama eğitimleri çocuğunuzun yaşamını baştan aşağı değiştirir.

Okulumuzun psikolojik danışmanı her sınıfa haftada bir ders saati yaratıcı drama dersi verecektir.

bottom of page